Úvod Vše o vodě Odpadní voda Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

parametr
jednotka
průměrné hodnoty (2017)
limity vypouštění
říjen
nárůstově za rok
průtok Q
m3.s-1
3,63
3,51
7
BSK5
mg.l-1
         5,5
5,2
15
CHSKCr
mg.l-1
32,4
32,5
60
NL
mg.l-1
9,4
7,5
20
N-NH4+
mg.l-1
17,3 8,9
-
Nanorg
mg.l-1
23,3
19,1
-
Ncelk     mg.l-1

26,2

21,8

průměr. rok 25,0

Pcelk
mg.l-1
0,8
0,6
průměr. rok 1,0

aktualizace: 7.11. 2017

BSK5 – biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech
CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou
NL – nerozpuštěné látky
N-NH4+ – amoniakální dusík
Nanorg - celkový anorganický dusík
Ncelk – dusík celkový
Pcelk – celkový fosfor

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

840 111 112 

nebo

601 274 274

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.