Úvod Vše o vodě Odpadní voda Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

parametr
jednotka
průměrné hodnoty (2017)
limity vypouštění
srpen
nárůstově za rok
průtok Q
m3.s-1
3,42
3,50
7
BSK5
mg.l-1
         3,7
5,5
15
CHSKCr
mg.l-1
26,3
32,9
60
NL
mg.l-1
4,7
7,6
20
N-NH4+
mg.l-1
5,2
8,1
-
Nanorg
mg.l-1
16,1
18,7
-
Ncelk     mg.l-1

18,6

21,3

průměr 25,0

Pcelk
mg.l-1
1,0
0,6
průměr 1,0

aktualizace: 6.9. 2017

BSK5 – biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech
CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou
NL – nerozpuštěné látky
N-NH4+ – amoniakální dusík
Nanorg - celkový anorganický dusík
Ncelk – dusík celkový
Pcelk – celkový fosfor

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

840 111 112 

nebo

601 274 274

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.