Úvod Vše o vodě Odpadní voda Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

parametr
jednotka
průměrné hodnoty (2018)
limity vypouštění
květen
nárůstově za rok
průtok Q
m3.s-1
3,27
3,27
7
BSK5
mg.l-1
8,0
8,0
15
CHSKCr
mg.l-1
37,7
39,8
60
NL
mg.l-1
11,7
10,9
20
N-NH4+
mg.l-1
7,9 14,6
-
Nanorg
mg.l-1
19,3
22,8
-
Ncelk     mg.l-1

22,2

26,2

průměr. rok 25,0

Pcelk
mg.l-1
1,20
0,71
průměr. rok 1,0

aktualizace: 4. 6. 2018

BSK5 – biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech
CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou
NL – nerozpuštěné látky
N-NH4+ – amoniakální dusík
Nanorg - celkový anorganický dusík
Ncelk – dusík celkový
Pcelk – celkový fosfor

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.