Úvod Vše o vodě Odpadní voda Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha

parametr
jednotka
průměrné hodnoty (2018)
limity vypouštění
leden
nárůstově za rok
průtok Q
m3.s-1
3,30
3,30
7
BSK5
mg.l-1
         9,0
9,0
15
CHSKCr
mg.l-1
42,4
42,4
60
NL
mg.l-1
8,5
8,5
20
N-NH4+
mg.l-1
14,8 14,8
-
Nanorg
mg.l-1
22,1
22,1
-
Ncelk     mg.l-1

25,3

25,3

průměr. rok 25,0

Pcelk
mg.l-1
0,7
0,7
průměr. rok 1,0

aktualizace: 8. 2. 2018

BSK5 – biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech
CHSKCr – chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou
NL – nerozpuštěné látky
N-NH4+ – amoniakální dusík
Nanorg - celkový anorganický dusík
Ncelk – dusík celkový
Pcelk – celkový fosfor

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.