Úvod Vše o vodě Cena vodného a stočného Jak se tvoří cena vody

Jak se tvoří cena vody

Cena vody = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH

Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR.
Pražské vodovody a kanalizace a. s. (PVK) se musí při stanovování výše vodného a stočného tímto Cenovým věstníkem řídit, tzn. že si může započítat v kalkulaci ceny jen oprávněné náklady a přiměřený zisk.

PVK cenu navrhuje, musí projít schválením v Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. (PVS).  V konečné fázi cenu schvaluje Rada hlavního města Prahy. Pokud  s ní nesouhlasí, návrh vrátí zpět PVK a dojde k novým jednáním.

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.