Úvod Služby Měření na stokové síti

Měření na stokové síti

  • expertní činnost při návrhu, realizaci a provozu  měrných objektů průtoku odpadních vod na stokové síti a ČOV
  • kontroly funkční způsobilosti (kalibrace)  měřících systémů průtoku odpadních vod dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. v platném znění a vyhlášky 123/2012 Sb. v platném znění  a nařízení vlády 143/2012 Sb. v platném znění
  • úřední měření průtoku vod  v otevřených korytech metodou hydrometrování a pomocí měrných žlabů a přelivů
  • měření hydraulických veličin v objektech stokové sítě
  • měření srážek
  • pasportizace objektů na stokové síti orientovaná na zaměření geometrie a výškového uspořádání, vyhodnocení funkce, popis stavebního stavu a fotodokumentaci objektu

Tel.: 284 013 232

E-mail: petr.sykora@pvk.czjindrich.bernard@pvk.cz

 

mereni_stokovasit_PVK.pdf

Aktuální kvalita vody

Zákaznická linka

601 274 274

nebo

840 111 112 

 

Rezervace termínu

Chystáte se do našeho zákaznického centra? Rezervujte si čas schůzky předem!

Žádost o existenci inženýrských sítí

Potřebujete zjistit, zda na vašem pozemku jsou vodovodní a kanalizační sítě? Pak vyplňte žádost

a informace vám bude zaslána.